Kadın olmak…

Views: 174

Berjin Amargi

Yazılmamış olan tarihi yazmak için yaşamın adını direniş koydular. Yaşamın her alanında her yerinde nereye bakarsak bakalım kadına dair ne var diye sorduğumuzda kadına düşen hiçbir par yoktur.
Sistem elleri emek vererek nasır tutmuş analarımızın kendi toplumu için fedai olmuş kadınların sesini, yazmış oldukları destanları, verdikleri emeği gözlerden uzak tutmak için her gün binlerce kadını katletmekte, taciz ve tecavüz etmekte, pazarlarda satıp reklam malzemesi yapmaktadır. Sistem çevirdiği bu çarklarda destansı ana tanrıça kültürümüzü bizlerden ucuz sahtekarlıklarla almak istiyor. Tarihimizin gerçekleri açıkça gösteriyor ki saldırılar katliamlar engeller çoğaltılıp toplumumuz özünden uzaklaştırılmaya da çalışılsa direniş savaş ve öze dönüş mücadelemiz gün geçtikçe büyümektedir.

Nasıl ki Dersim’de Geliye Zilan’ da annelerinin karnındayken hem çocukları hem anneleri katlettiler. Buna karşı Beselerin, Zarifelerin çığlıkları ve direnişleri genç kadınlar için bir mücadele gerekçesi oldu. Şimdi özgür dağlarda binlerce Bese halkının alacağı özgür nefes için savaşmaktadır. Beş bin yıllık erkek egemen zihniyeti yıkıp öze dönüş mücadelesi vermektedir.
Dağlarda zindanlarda alanlarda bütün dünyada Önderliğimizin felsefesi ile iradeleşip, dünyanın var olan halinde en zor ve en güzel şey olan kadın olmayı, yazılmamış olan tarihi canlarıyla, direnişleriyle yazmaktadırlar. Mücadele ruhu öyle bir şeydir ki, sönmeyecek söndürülemeyecek bir ateş gibidir. Çünkü bu ateş öncülerimiz kanlarıyla tutuşturulmuş bir ateştir.

Saralar, Beritanlar, Zilanlarla başlamış olan özgürlük ateşimiz, Sevelerle, Taybet analarla,Axinlerle,Berjinlerle gürleşmiş ve Aytenlerle, Medyalarla, Zehralarla düşmanı adeta yakar hale gelmiştir. Biz kadınlar yazılmamış tarihin yazılmasında kanlarını dökmüş, fedaileşmiş olan öncülere sahip olan bir özgürlük hareketiyiz. Bu mücadele sadece dağlarda savaşan militan kadınların mücadelesi değildir bu aynı zamanda bütün dünya kadınlarının mücadelesidir.
Nasıl ki bugün Leyla güven öncülüğünde tüm cihanda zindanlarda bir direniş varsa aynı şekilde bu direnişi büyütüp zafere götürecek zaferle taçlandıracak olan genç kadınlar bu sürecin asıl sürükleyicileridir.
Var olan tarihi direniş ruhunun ve bugün onun izinde verilen mücadelenin biz genç kadınlara tek bir emri vardır oda özgürlük saflarına katılmaktır. Özgür dağlarda mücadele ile buluşmaktır.