Şehit Tirej Givera’nın mektubu

Visits: 219

TİREJ GİVARA

KADIN YOLDAŞLARA;

İlk başta özeleştirimi veriyorum sizin güzelliğiniz karşısında. Erkeklik kanser gibidir. Acısını çektiğimiz için çok iyi anlıyoruz. Size bu küçük yaşta bile erkeklik zihniyetini dayatıyordum. Daha anlamını bilmeden kadın anlamdır, ilkedir vb…. Andır, an zekayla bağlantılıdır, geçmişle geleceğin birleştiği yerdir.

Kadının sevgi ve duygusuyla yaşam ortaya çıkar. Sevgi ve aşk kadına mahsus bir şeydir. Hz. Muhammed’in mucizesi Kuran’dır, Hz. Musa’nın ise büyük nehri ikiye bölmesidir, Önderliğin ise kadındır. Kadının; sevgi ve aşktır. Kadın bütünselliğin değişkenidir ve değişen insanlar ölümsüzlük hakikatine ulaşırlar. Hakikat anlamın, anlam ise varlığın bir parçasıdır. Biz anada var olduk, Önderlikte yüceldik. Yaşamda ise ölümün sırrına vardık.

Ey sevgililer; yürek size aşık olmuş, gözden evvel… Aşk pek gizlidir ama şaşkınlığı açıktadır. Kendimdeki feodalliği öldürdüğüm an, size aşık oldum. Çünkü feodalizmde aşka yer yoktur. Bizim parmağımızı tetiğe bastıran güç değil, birbirimize olan bağlılığımızdır. Birbirimizin gözüne niçin baktığımızı iyi biliriz biz. Gözler insanı kavranmaz bir dünyanın içine sokar. O kavranmaz dünya aynadır. Karşıdaki insanın gözü bir ayna gibidir ve sadece kendimizi görürüz. Ve ona göre kendimizi çözümleriz.

Ve and olsun ki aşka, ki biz aşkın çocuklarıyız; aşk bizim anamızdır, Önderlik yol gösteren gözümüzdür, ölüm ise yaşamın sancısıdır, yaşam ise özgürlüğün sahasıdır.