Benim İçin Namus Özgürlüktür

Hits: 267

Önder Apo

Kadınlara ilişkin yarım kalan yaşam projem vardı. Onun içeriği doldurulabilir. Çünkü özü verilmiştir. Özgürleşme mücadeleleri devam etmeli ve sonuna kadar gitmelidir.

Özgür kadın yürüyüşü bana göre halen en haklı ve sonuna kadar gidebilir. Yaşam ve barış üzerindeki etkisi düşünülmeli. Yenisi yaratılmalı. Özgür kadın benim için idealdi. O davam sonuca gidebilmeli. Özgürleşen kadın nasıl istiyorsa, kendileri kendi kararını verebilirler. Üzerine yoğunlaşmak çok heyecan verici. Kendileri kendi kararlarını verebilirler. Ben empoze edemem. Kesin yaşam ve erkekle ilgili olarak özgürleşen kadın nasıl istiyorsa öyle davranmalı. Dayanışma ve mücadelelerini geliştirebilirler.

Özgür kadın hareketinin bağımsız bir parti olarak kendini deklare etmesi ilginç bir şey. Çok olumlu. Analar, kızlar barış eylemleri yapsınlar. Özgür barış kişiliğinin bombaları haline gelsinler. Kadın partisinin birinci görevi, barış partisi olmaktır. Barış çok cesur bir duruş şeklidir. Barış kişiliği en yaratıcı, en cesur, en savaşçı, en özgür kişiliktir. Savaş ve vahşi şiddet, gelişmemiş kişiliklerin işidir. Kadının doğası barıştan yanadır. Ama meşru savunma hakkı her zaman vardır. Zorbaya, haksıza boyun eğmemek lazım. Boyun eğmek çok kötü bir tutumdur. Kendiniz de masum insanlara, suçsuzlara, korumasızlara şiddet uygulatmayın. Doğrular beni ayakta tutuyor. Cesur ve çalışkan olmalısınız. Sürekli insanın kendisini yaşama hazırlaması lazım. Aynı kalınarak yaşanmaz. Ben yaşamadım. Bu biçimde yaşanmaz, yaşanmayacak. Elli küsur yaşımı geçtim. Halen kendimi yaşama hazırlıyorum. Ama duygular korkunç gelişmiş. İnsan ilişkilerine yaklaşım var. Rafine olmuş, süzülmüş. Felsefe, ahlak, devlet, toplum ve insan anlayışı var. Benim tutsaklığım halkın tutsaklığıdır. Toplumsal dönüşüm var. Çok yoğun duygularla yaşamın kendisini türküleştirmek, türkü dili yapmak lazım. Başından beri savaşa en karşı kişilik benim. Benim bu çabam zaferi sağladı.

Özgür kadın hareketine ilişkin de özgür yaşam konusunda sınırsız saygı, sevgilerimi belirtiyorum. Yarım kalan özgür yaşam projesini sürdürsünler, geliştirsinler. Sanatın, yeni yaşamın yüceliği, seçkin örneği, güzelliğin kişiliğini temsil edebilirler, namusu, şerefi temsil edebilirler. Sabırlı olsunlar.

Dünyada ilk kadın partisi herhalde, ileri bir adım. Güçlenmeye çalışıyorlar. Sanat okulları var. Ona kaydolsunlar. Politik eğitim çok gerekli. Barış çalışmaları geliştirilmeli. Sanat kişiliği geliştirilmeli. Kadının fiziki özgürleşmesinden tutalım, ruhi şekillenmesine kadar bizde müthiş bir eğitim vardı. Demokratik Cumhuriyeti anlamamız için demokratik kültürünüzü geliştirmeniz gerekir. Felsefe ve demokrasi üzerine çok yoğunlaşın. Büyük araştırmalar yapmanız gerekiyor. Yaşamı üretmek için, en büyük savaşı üretiyorum. Müzik, edebiyat çok önemli. Bu dönemin sanatını yakalamak gerekiyor.

Kadın barış, kadın özgür yaşam diyorum. Kadın şeyinde biraz daha derinleşin. Tanıdığım kadın grubu biraz inatçıdır. Asırlık şeyi olabilecek bir çalışmadır. Benim bazı pratik önerilerim olacak. Örneğin, Hırıstiyanlık’ta aziz, azizeler var. Ben bunu da önermiyorum. Günümüzde feminist hareketler var. Onlar da kopuyor. Bu daha özgün, daha radikal bir oluşumdur. Aynı parti birliği içinde yer almalarını da zorlar. Kadın çalışmaları barış döneminin çalışmalarına yansır. Kadının gösterdiği korkunç bağlılık, barış etkinliğine dönüşürse muazzam infilak olur.

Erkek tarafının özgür kadın partisinin özgünlüğünü, farkını görmesi gerekir. Erkek gittikçe tepki gösterecek. Egemenliklerinden kolayca vazgeçmeyeceklerdir. Kendilerini yere atacaklardır. Erkek tarafının hiç konuşmaması lazım. Yapacağı bir yardım varsa pratikte yapsınlar. Kadın için emniyet tedbirlerini alabilirler. Ama beyinsel tedbirler olmaz. Güçleri varsa kendilerini değiştirip, dönüştürmeye uğraşsınlar. Bu böyle gelişecektir. Ben olsam hiç konuşmam. Dinlerlerse dinlerler. Erkek ağırlıklı bir biçim vermek, tepki, öfke yaratır. Serbest bırakılmalı. Eleştiriler yapılabilir. Yoksa reel sosyalizm gibi bir şey olur. Bu biraz benim yürüttüğüm çalışmaydı. Tümüyle ret biçiminde gelişecek. Erkeğin kurallarına tepki olarak patlamadır. Bin yıllık erkeğin eliyle gelişmiş yaşam tarzına tepkidir.

Bu işin özünde cins çelişkisi var. Cins, kinini öfkesini ortaya çıkarır. Çelişkiyi tanımak gerekir. Onun kuvvetini tanımak gerekir. Ne sanıyorlar çelişkiyi? Konu hayli karmaşık. Cins olgusu o kadar önemli değil demek doğru değildir. O kadar basit değil. Bu savaşın cins savaşımı, özgünlüğü var. Konunun muazzam karmaşıklığı var. Kişisel tatmine, cinselliğe indirgememek gerekir. Cinsellik bambaşka bir tahlili gerektirir.

Kadın hareketinin doğuş sancısı çektiği söylendi. Ben 40 yıldır bu sancıyla yaşıyorum. Kadının kendini değiştirmesi gerekir. Çok derin açmaları gerekir. Tanrıçalar, özel gücü çok iyi örgütleyenlerdir. Alanın derinleşmeye ihtiyacı var. Bunun özgünlüğü var. Karşılıklı dayatmalara gerek yok. Bizim projenin özgünlüğü var. Özgür düşünce, özgür beyin, büyük bir düşünceye, yaşamaya ihtiyaç var. Reel sosyalizm gibi olmamalı. Hiç bu konuda kendinizi kandırmayın. Ödenmesi gereken bedel var. Kargaşa ve saptırma olmamalı. Acele etmesinler. Demokratik tartışma olsun. Demokrasi gücünü getirecektir.

Özgür kadın iradesi doğru. Erkek fazla  karışmamalı. Anlaşmak için özgür olmak gerekir.  Benim felsefeme göre özgür kadın yaratılmalıdır.  Özgür iradeye saygılı olmak gerekir. Başarılı olursa yücedir, selamlarız. Ben bir erkek olarak harem kurabilir, çoluk çocuk sahibi olabilirdim. Ancak ben özgür kadın çalışmasını yaptım.

Kadına şunu öneriyorum; kendini meta olmaktan çıkarsın. Bütün pozisyonumda bu benim için felsefik özgürlük yaklaşımıdır. Bu yaklaşımı halen de sürdürüyorum. En derin, en etkin, ince, kapsamlı, insanın egemenlik konusu olmuş, mal olmuştur. En eski sınıf, en eski metalaşma öğesi olmuş. Duygularının kölesi kadın öyle bir olay ki, para gibi bir şey, mal ve kadın, para ve kadın arasında sıkı bir ilişki var. Kadın ile barış arasında, özgürlük arasında sıkı bir ilişki var. Ticaret ve devlet daha çok erkek işi, kadının toplumdan dışlanmasını getirir. Bu erkeğin işine geliyor. Biraz klasik anlamda erkeğin öldürülüşü ile anlaşılabilinir. Ben biraz aştım, iddia ettim. Buna gücünüz var mı? Özgürlük ne kadar istiyorsunuz? Ne kadar gücünüz var? Özgürlük istiyor musunuz? Birçok kızımız kendini yaktı. Çok üzüldüm. Bu yaklaşım özgürlükle ilgili, bu yüzden oldu. Yine de bana göre bu özgürlüğe saygı duymak gerek. Özgürlük aktüalite haline gelmiştir.

Yaşamınızdaki küçük bir şeyi dahi oturup düşünün. Yaşamda en basit maddi bir ihtiyacı giderdikten sonra oturup nasıl bir kimlik sahibi olacağınızı düşünün. Kendinizi nasıl kimlik sahibi kılacağınızı düşünün. Kimlik sahibi olmak gerek ama ilgi duyulmuyor. Güç meselesidir. Süren yaşam ilişkinizin dışına çıkarsanız yalnız kalırsınız. Özgürlük; ruhun ve aklın gıdası demektir. Özgürlük gıdası ile insan, insan olur. Ama cefası çoktur. Tarihte değişik biçimlerde gelişir. Bu yüzyılda da böyle oldu. Sizler konferanslarda, panellerde tartışabilirsiniz. Kadınla benim kurduğum arkadaşlık güzel bir şey. Çok iyi bir diyalog kurmuştum ama yarım kaldı. Zeki olan devam ettirebilir. Ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Cins çok çirkinleştirildi. Kadınlık manevi işkence haline getirildi. Bu konudaki yanlış yaklaşımlar, yani sadece cinsi yaklaşım çok çirkin. Bu konu ile mücadele ettik, aşmak istedik. Aşmak çok önemlidir. Klasik evlilik ve aile üzerinde durduk. Bu dipsiz kuyu gibi çözülmeden sorun çözülmez. Ekmekten, sudan daha çok özgürlüğe ihtiyaç var. Kadın erkeksiz olmaz, erkek kadınsız olmaz. Benim için ise olur. Kendi kendinizle mücadele etmeniz gerekir. Kendinizi tepeden tırnağa yenileyeceksiniz. Fiziki olarak bunu söylemiyorum. Kadının bu düzeyde erkekle olması cinayettir. Cinselliği ve namus kavramını derinden işlersen ‘başkasına yar etmem, başkası göz koyarsa ezerim, malımdır, namusumdur’ bunun altını eşelerseniz sınırsız egemenlik ve mallaşma düzeyi ortaya çıkar. Kendisinin değil, birileri ona sonsuz sahip, aşkını yerle bir eder, bir çocuk bile annesine bunu yapar. İki yüzlülük etmemek lazım. Kadınsılığınızı yenmelisiniz. Erkekleşmiş kadınların durumunu da değerlendirmek lazım. Kendi kimliğinizi yenmelisiniz. Kendi kendinizi yenmeniz gerek. Erkek kadına karşı acımasız, kadın kendine karşı daha acımasız.

Erkek ve kadına karşı nasıl savaş vereceksiniz? Uyanık, akıllı, dikkatli ve büyük bir mücadele gerekir. Bu tamamen demokratik bir mücadeledir. Düşünce eylemidir. Özgürlük, barış militanlığı gerekir. Ama zorbalığa karşı kendilerini donatmalı, güçsüzlüğünü aşmaya çalışmalıdır. Güçsüzlüğünden ötürü bu anlayışı ortadan kaldıramıyor. Kızlar bunu fark ettiler, ama güçsüzlüklerinden vazgeçmiyorlar. Herhalde özgürlük kocadan daha değerli ve iyidir. Çocuklardan da daha iyi ve önemlidir.

Özgürlük olmadan her şey haramdır. Namusu burada doğru bir anlayışa oturtmak gerekir. Asıl namus burada başlar. Benim için namus özgürlüktür. Erkek çok kurnaz, kadın da bu süreç içerisinde kurnazlaşmıştır ama erkek bu konuda daha hakimdir. Bunu aşmak irade ve güç ister. Bunun için demokratik çalışma yapılabilinir. Siyasi partilerde vb. platformlarda çalışmak ve mücadele etmek gerekir. Demokratik savaş vermek gerekir. Önce kendiniz olmalısınız. Onlara karşı olan duygularımı sözlerle ifade edemem, hem kafamda hem de yaşamda bir arkadaş olmaya çalıştım. Düşüncemle, irademle arkadaş olmayı doğru ortaya koydum. Benimki, ancak arkadaşlık olur. Bu konumda başka bir şey olmaz. Bu çektikleri acılar en güzel yaşamı hak ettiriyor. Barış çabalarım onların özlemlerine yanıttır, onların özlemlerine cevap vermek için çalışıyorum.

Kadın için bir takım düşüncelerim var, yapılacak çok şey var. İlerde mektup ve kitap yazabilir ve bu konuda çalışabilirim. Gençsiniz, insanlık için, kendi cinsinizin kurtuluşu için çalışın ve savaşın. Yalnız kendi sorunlarınızı değil, başkalarının sorunlarına da cevap ve çözüm gücü olun. İsa zamanında da Aziz ve Azizeler gibi Müslümanlıkta da Müminler vardır. Bunların durumu çarpıtılmıştır. İnsanlığın kurtuluşunu hedefleyenlerdir, bunun anlamı budur. Kadınların özgürlüğü tercih etmiş olmaları önemli ve anlamlıdır.