KJC: ‘Şehid Beritan ihanet çizgisine Hayır deyip direniş tarihi yazdı’

Visits: 85

TÜM KÜRDİSTAN HALKIMIZA VE YURTSEVER GENÇ KADINLARA;

Şahadetinin 27. Yılında Kürdistan da işbirlikçi- ihanetçi çizgiye karşı  Kürt kadınının direngen ruhunu  ortaya koyup ihanet karşısında direnişin sembolü haline gelen büyük komutan Beritan yoldaşı saygı ve minnetle anıyoruz.

Heval Beritan, Dersim de düşmanına teslim olmayıp kendilerini uçurumlardan atan Besêlerin ardılı olarak Kürdistan özgürlük mücadelesinde ihanete geçit yok deyip işbirlikçiliğe karşı nasıl durmamız gerektiğini bizlere öğretmiştir.

Bugün de Haftanin de işgalcilerle yan yana yürüyen  ihanetçilere karşı Beritan’nın yoldaşları direnişleriyle destan yazıyor. Heval Rüstem tıpkı ardılı olduğu Beritan gibi teslimiyet ihanettir diyerek kendini uçurumlardan atıp ölümsüzler kervanın katılmıştır. Yine direnişleriyle tarihe ismini yazan Nucan, Esmer, Zelal yoldaşlar Kürt kadının direnişçi ruhunu bir kez daha göstermiştir.

Kendini kürdün varlığından duyduğu nefret ve soykırımcı zihniyetle var etmiş faşist düşman, kürdün varlığı benim yok oluşumdur dercesine değerlerimize, varlığımıza, kültürümüze ve onurumuza en çirkin yöntemlerle saldırmaktadır. Bu saldırı ve politikalara en fazla maruz kalan ise genç kadınlardır. Nasıl ki toplumun direngen ruhu, kültürü, ahlaki değerleri kadın üzerinden gelişiyorsa kadının köleleştirilmesi de toplumun iradesinin kırılması, ahlaki değerlerinin tükenmesi anlamına gelir. Halkların, ahlaki-politik yaşamın, düşmanı olan faşist aklın, halka en fazla zulüm ettiği, çocuklara tecavüz edildiği, hiçbir ahlaki değerin bırakılmak istenmediği bir dönemden geçiyoruz. Kadın katliamları ve tecavüzün en fazla olduğu, hiçbir demokratik ve insani hakkın göz önüne getirilmediği bir toplum yaratmanın adımlarını atıyorlar.

Ahlaki değerlere saldırı karşısında sessizleşen bir gençlik ve özelde genç kadınlar ölmeye ve yok olmaya mahkumdur.  Bir halkın kendini var edebilmesi öz iradesini, ahlaki değerlerini, kültürünü koruması o toplumdan kendini sorumlu gören örgütlü gençlikle mümkündür. Reflekssiz ve pasifleştirilmek istenen genç kadınlar, düşmanın bir özel savaş aracı haline getirilmek isteniyor. Buna karşı, Komalên Jinên Ciwan olarak ‘‘ BİZ HAYIR DİYORUZ’’ kampanyası kapsamında 25 ekim de Beritan’ın ihanetçi çizgiye hayır diyerek uçurumlarda yankılanan özgürlük çığlığını, 27 kasım partimizin kuruluş yıldönümüyle beraber  diriliş ve direnişle birleştiren bu anlamlı ayı Kürt özgürlük mücadelesine seferberlik ruhu ile katılma ayı ilan ediyoruz. PKK bir kadın partisidir, kadının özgür yaşam hayallerinin en büyük cevabıdır. Partimizin kuruluş yıldönümünde, tüm yurtsever devrimci genç kadınlar yönünü özgür dağlara vermelidir.

KJK’nin başlatmış olduğu ‘‘KADIN KIRIMINA KARŞI ÖZGÜR KADIN VE TOPLUMU YARATMA ZAMANI’’ hamlesine bizlerde genç kadın hareketi olarak kampanyamız kapsamında erkek egemen zihniyeti yıkmak, özgür yaşamla buluşmak için bu ayı genç kadınların yüzünü dağlara çevirdiği bir ay haline getireceğiz.

Genç olmanın verdiği dinamik, radikal duruşu kadının özü olan toplumsallık ve fedakarlıkla birleştiren genç kadınları toplumda silikleştirmeye, pasif ve iradesiz bırakmaya çalışan faşist zihniyete hayır demenin zamanı gelmiştir. Tecavüz, taciz, kadın katliamları içerisinde kadınlara yaşam hakkı tanınan tek bir yer kalmamıştır. Faşist, erkek egemen düzenin kadına yok olma ve ölümden başka verebileceği hiç bir şey yoktur.  Genç kadınların tüm yaşam alternatifleri ellerinden alınarak ya fuhuşa sürüklenip ya da ajanlaştırma yoluyla düşürülerek son kalan özgürlük kırıntılarını da tüketmeye çalışıyorlar. Bu ahlaksız ve ihanetçi yaşam dayatmalarına en doğru cevap özgürlük saflarında onurlu bir mücadeleyle verilebilir.

Genç kadınları kendi kültüründen, halk gerçekliğinden koparmak için bin bir yolu deneyen faşist devlet en yüce duyguları da kirleterek, aşk ve sevgi adına genç kadınların yaşamlarını çalmayı, tecavüz ve şantajla iradesi kırılmış bir toplum yaratmayı amaçlamaktadır. Bu kimliksizleştirmeye, özünden koparılmaya karşı genç kadınların kendilerini bulacağı en kutsal mekan özgür dağlardır.

Gelinen aşamada faşist zihniyet karşısında demokratik yollarla mücadele etmenin hiç bir olanağı kalmamıştır.  Özgür yaşam istemi  karşısında paniğe kapılıp hunharca saldıran, gözaltı ve baskı furyalarıyla düşünmenin dahi yasaklandığı bir sistemde demokratik ve özgür bir yaşam yaratmanın mücadelesi verilemez. Gerçeklikler şunu gösteriyor ki,  Genç kadınlar bu sisteme karşı mücadele etmek istiyorsa o sistemden çıkmalıdır. Kölelik zincirlerini beyinlerimize ve yüreklerimize vurmak isteyen faşist düzene en büyük cevap özgür bilinç ve irade oluşturmaktır.   Genç kadınlar faşizme, iradesizleştirmeye, yok saymaya hayır  deyip yönünü özgürlük dağlarına çevirmelidir.

Nasıl ki kjc  yazdıysa, tüm yurtsever genç kadınlarda yaratılan direniş geleneğiyle ahlaksız ve iradesiz bir yaşama hayır deyip, onurlu bir mücadeleyi seçmelidir. Özgürlük beklenerek gelmez, kutsal adımı atmanın tam zamanıdır. Varlığımız, kültürümüz ve kimliğimiz karşısında topyekûn bir saldırı varsa bunun cevabı da topyekûn seferberlik ruhuyla direnmekten geçer.

Bu temelde tekrardan  Tarihin en amansız özgürlük mücadelesi içerisinde efsaneleşen, kahramanlıklarıyla destan yazan, halkının ve insanlığın kurtuluşu uğruna Apocu fedai ruhla zamanın dehaklarına karşı  şehadete ulaşan yoldaşlarımızı saygı ve minnetle anıyor. Miraslarını zaferle taçlandıracağımızın sözünü yineliyoruz.

KOMALÊN JINÊN CIWAN KOORDİNASYONU