Kadın, Özgürlük Ve Güzellik

Hits: 210

Önder APO

Eskiden Kürt gerçeğinde kadın için savaşılırdı. Bugün de kadın için savaşılacak. Ama bu savaş amaç ve kapsam itibariyle artık çok değişiktir. Kadın savaşımı tamamen toprak ve özgürlük savaşımının et ve tırnak gibi bir bileşeni ol arak değerlendirilmelidir.

Kadın savaşımı toprak, özgürlük, ülke ve örgüt savaşımıdır. Şimdiye kadar ki savaşımın amaç ve kapsamının tam tersidir. Bu konuda da herkes kendinde bir bilinç patlaması, hatta savaş tarzında köklü bir değişiklik yapmalıdır.

Önderlik gerçeğinin bu yönü de oldukça müthiştir. Kadına ordulaşmada da sonuna kadar yer var. Ama onun militan tarzına da güç getirebilmelisiniz. Bunu bir köreltici, daraltıcı ve zayıflatıcı etken olmaktan çıkarıp sizleri güçlü bir yaşam, savaş ve güçlü bir eğitim silahı olarak görmeliyiz. Bundan başka herhangi bir isteminizin olacağını sanmıyorum. Güç yetirmeyi bilmeniz gerekir. Birçok kadın bize ilgi duyuyor. Benim onlara verebileceğim cevaplar bunlardır. Bundan başka bir şey istenilebilir mi? Bunun dışında başka bir çare bulamıyorum. Bu büyük bir savaştır ve bu kadın savaşımı önemli sonuçlar verecektir; güzellik kazanılacak, özgürlük kazanılacak, savaş da kazanılacaktır. Herkes bunu biraz ciddiye almalıdır. Bu, yüksek anlayış sahibi olmak kadar kendini terbiye etmeyi gerektirir. Eski tarz yaklaşımlar sizi felakete götürür. Eğer Önderlik tarzının bu konudaki bazı temel ölçülerini tutturamazsanız, düşmana ulaşmadan kadın sınırında yenilirsiniz. Bu çok tehlikeli bir sınırdır. Benim tecrübem var, bu konuda beni biraz ciddiye alın. Eğer doğru yaşam ve savaşım tarzını da tutturursanız, kadın çalışmaları, onun ilişki düzeyi, erkeklerle de ilişkilenme düzeyi başarıyı katmerleştirir, yaşamı tanımlar, savaşı kesin geliştirir.

Bu açıdan biraz kafanızı yorun. Geleneksel yaklaşımlarla, “Kadındır, zayıftır, istediğimiz gibi kandırırız” demeyin. Bunlar çok tehlikelidir. Kandırabilecek olsanız bile kandırmayın. Onlar kandırılmaya çok müsait olsalar bile, kesinlikle buna tenezzül etmeyin. Çok ilkeli olmak kadar çok edepli ve terbiyeli olun; aynı zamanda ilişki tarzının yüceliği kadar zorluklarını göz önüne getirin. Bu konularda kendimizi yetiştirmeli veya onun sonuçlarını aşma gücünü göstermeliyiz. Sorunu basite almayalım. Eğer bu konularda kendinizi ayarlamazsanız, karıdan daha beter duruma gelirsiniz. Ben bunu çok erken yaşta tespit ettim. Ne mutlu bana ki, bu konuda kendimi kandırmadığım kadar kadını da kandırmadım ve sonuçta bu özgürlük değerleri ortaya çıkmaya başladı. Erkekler de biraz gelişiyor. Bu, benim çok önceden tespit ettiğim gerçeğe göre oluyor. Unutmayın ki, sosyalizmde bile hiç kimse bu inceliği yakalayamadı.

Çinli bir kadın bizi ziyaret etti. Bu kadın, Çinli yöneticileri adı gibi biliyor, hatta ’49’da öğrenci lideriymiş. Çinli kadın, “Bizim ülkemizde kadın sorunu hakkında bir hata yapıldı. Bir aydın, ‘Nüfusu beş yüz milyon sınırında tutalım’ dedi, ama o zamanki önderler bunu kabul etmediler ve adamı tasfiye ettiler, şimdi nüfusumuz bir milyar iki yüz milyondur ve bu çok büyük sorun teşkil ediyor. Her aileye bir çocuk yeterlidir diyoruz ve bu politika da o çocukları çok şımarık yetiştiriyor, bu da çok büyük sorunlara yol açıyor” diyor. Mao’ya saygı duymakla birlikte, bu konuda da biraz daha derinlikli olmaya çalıştığımızı, sizin tarzınızda bir aile yaklaşımımızın olmadığını kendisine söyledim. Aile sorununu büyük bir sorun olarak önümüze koyduk ve bu yaşa gelmemize rağmen, sorunu halen tam çözdüğümüzü belirtemiyorum. Ona, siz kestirme yoldan sorunu çözmeye çalıştınız ve sonuç felaket oldu dedim. Bu görüşün de bir anlamı vardır. Eğer sorunu çok boyutlu ve çok iyi düşünüp bütün yönleriyle çözemezsek -ki, Çin toplumu büyük bir toplumdur-, onlardan çok daha karmaşık sorunları yaşar ve boğuluruz.

Hatta eski komünistlerin eşlerini bırakıp nasıl yeni eşler aldıklarını ve onlarda da bunun çokça yaşandığını belirttik. O da bu konuda Mao’yu dile getirdi. Biz bütün bunları anıyoruz ve hata yapmamaya çalışıyoruz dedik. Ayrıca Çinli kadın, Mao’nun eşi Chiang Ching’in nasıl bir entrikacı, hatta Çin’in en kötü kadını olduğunu söyledi. “Biz onu biliyoruz, ayrıca bunu çözdük, hatta onu miras yedici bir kadın olarak değerlendirdik” dedik. Eşi, Mao’dan sonra bir de klik kurdu. Ama önemli olan, bu konuda bizim daha şimdiden çözümleme gücümüzün ne kadar yüksek olduğudur. Demek ki sosyalizmi, kursanız ve aradan elli-altmış yıl geçmiş de olsa, çözümlenmeyen sorunlar sosyalizmin bile yenilmesine yol açabiliyor. Burada belirtmek istediğim şudur: Sorun sorundur, bütün ciddiyetiyle bunu anlamak ve buna sağlam çözümler bulmak önemlidir. Biz sorunu çözmesek bile, son derece olgun hale getirdik.

Ciddiyetsiz ve hafif kadın ve erkek yaklaşımlarınız olmasa, ilişkilere güçlü bir cevap vermek mümkündür. Kürt toplum gerçeğinde kadın müthiş çirkinleştirilmiş ve sevgisizlik çok gelişmiştir. Cinsler birbirlerine düşman gibi yaklaşıyorlar. Çocukların yetişme tarzı ise çok tehlikelidir. Karı-koca ilişkileri tahammül edilemez boyutlardadır. Yine parti saflarında duygusal ilişkiler şu anda yüzde doksan haincedir, geriye kalanı da inkârcıdır. Eğer duygusal ilişki olursa, yüzde doksan ihanete götürür. Tabii bu da çok ciddi bir sorundur.

Beni ciddiye almak istiyorsanız, hakim olan gerçeği siz de böyle izah edebilirsiniz. Bunun üstünden atlanılmaz, kavranılır ve çözmeye çalışılır. Umarım bu konuda sağlam öğrenciler olabilir, büyük hata yapmama konusunda kendinizi frenleyebilirsiniz. Kadın sorunu, ilişki sorunu, nasıl yaşamalı sorunu, savaştan önceki sorundur ve savaşa giderken buna cevap olunması gerekir. Nasıl yaşamalı? sorusuna doğru cevabı veremeyenler, nasıl savaşmalı? sorusunun eşiğine bile adım atamazlar. Eğer büyük savaşçılar içinizden çıkmıyorsa bu, nasıl yaşamalı sorusuna cevap veremediğinizden dolayıdır. Ben de kendimi nasıl yaşamalı sorusuna göre ve özellikle kadın konusunda kırk yıldır eğitmeye çalışıyorum. Eğer benim bir Önderlik vasfım varsa, onun en temel bir nedeni de bu konuda kendimi kırk yıldır yetiştirmeye çalışma gücünü göstermemdir. Kadın ve nasıl yaşamalı konusunda hata yapmamak için kendimi bu kadar eğitmem ve disipline etmem, Önderlik gerçeğimi ortaya çıkardı.

Siz, büyük ihtimalle nasıl ilişki, nasıl yaşam sorusuna cevap veremediğiniz, bunu örtbas ettiğiniz ve çok yanlış cevaplandırdığınız için, önderlik veya militanlık şansınızı kaybediyorsunuz. Kaybetmek istemiyorsanız, Önderlik tarzında sorunu ciddiye alın. Kürt erkekliğinin, Kürt kadınlığının faziletine inanmayın. İşler biraz daha değişiktir, gerçekler daha farklıdır. Kadını araştırmaya ve onu dillendirmeye çalışıyorum. Kürt geleneklerine, onun sonuç alıcılığına ve namusu tam yansıttığına inanmayın.

En büyük sorunlarımızdan biri de dilinizi ve yüreğinizi çalıştırmaktır. Tabii ki birçok arkadaşımız bunun farkında bile değildir, bunun ne anlama geldiğini de bilmiyor. Böyle dilsiz, böyle yüzü kara -kadın için, erkek için fark etmez- özgürlük savaşçılığı nasıl olur? Bu kişilerle nasıl yaşayabilirsiniz? Ne erkekte, ne de kadında beni etkileyecek yön vardır. Sözde “Başkanı çok seviyoruz” diyorsunuz, ama Başkanı yıpratıyorsunuz. İyi niyetinize, fedakârlığınıza bir şey demiyorum. Bu bir yetenek ve kendini yetiştirme sorunudur. Örneğin, Başkan kadınla ilgilenir, kadını son derece iyi ele almak ve çekici kılmak ister. Ama sizin durumunuz buna ne kadar elveriyor, ne kadar isteklisiniz?

Ben kendimi kolay aldatmayan bir kişiyim. İnsanları da anlarım, bu konuda tecrübelerim var. Bize binlerce komplo yapıldı, bize hançeri saplamak isteyenler oldu. Ben binlerce kız gördüm ve birçoğu beni nasıl hançerlediklerini bilmez. Ucuz duygular ve zayıflıklar adına beni ne hale sokmak isteyenler var, bunların hepsini gördüm. Sırf kadınla ilişkileşmediği için yirmi yılını boşa harcayan erkekleri gördüm. Bir karısı, bir malı olsun, onlar için yeterliydi. Ben de öyle olmasın dedim ve buna tepki gösterdiler.

Yiğitlik önce örgüt, önce vatan deme, önce savaşa göre çıkış yapmadır. Karıya göre, erkeğe göre, beklentilerinize göre kendini ayarlama yiğitlik değildir. İşte savaş, işte ülke orada; yaşamı büyütün ve kendinizi yaşam kaynağı yapın. Onlar ise, “Yok, biz birbirimizi kandırmak istiyoruz, buna izin vermezsen biz hiç çalışmayız” diyorlar. Bunu diyen çalışmasın, çünkü benim için yiğitlik farklıdır. Kendinizi kanıtlarsanız, kadın ve erkek yolu açılır; kanıtlamazsanız yol açılmaz. Bu, bende bir ulusal kanundur, ancak bunu anlamak istemiyorsunuz. Anlamamak için de çok duygusal, çok gözü yaşlı, çok ucuz bağlılık anlayışları biçiminde kendinizi örtbas ediyorsunuz. İkiyüzlü kişiliği kendinize göre daha değişik yansıtıyorsunuz.

Bu konuda da çok açık sözlü, açık yürekli, oldukça gerçekçi, vatanın, partinin, özgürlüğün, savaşımın ve yoldaşlığın sağlam bir tarafı olabilen, ölçülü, ilkeli ve taviz vermez kadını yaratacağız. Çünkü başka çaremiz yoktur. Bunun üzerinde duracağız. Bunun dışında hiç kimse bizden anlayış, davranış ve özgürlük beklemesin. Nasıl yaşamalı sorusuna bu temelde cevap veriyoruz. Yaşamaya inanmalıyız, yaşamak çok güzeldir ve inanılmaz bir olaydır. Bizde mahvedilen ve düşmanın en çok tahrip ettiği de budur. Düşman hiçbir güzellik, yaşanması gereken hiçbir değer bırakmamıştır. Zaten sizin savaşa güçlü katılamayışınızın temel bir nedeni de, yaşam imkânı bulamamanız -ki, bu çok acı sonuçlara yol açıyor- ve intiharvari çıkışları esas almanızdır.

Büyük ve çok bağlı olmanız gereken bir yaşamın olduğunu bilseniz, ucuz ölüme böyle koşmazsınız, kolay hata yapmazsınız, bu kadar kayıplara yol açmazsınız, şahadetler de böyle gelişmez. Yaşama değer verseniz, sevdiklerinizin bunu asla kabul etmediğini ve yoldaşlarınızı asla yalnız bırakmamak gerektiğini bilseniz, hata yapıp ucuz kayıplara yol açmazsınız. Demek ki sizde, yaşamanın bir değeri, yaşamın sevinci yoktur; sevdiklerinize saygınız ve bağlılığınız yoktur. Bu nedenle de çok bireysel bir kararla her şeyin sonunu getiriyorsunuz. Bu da nasıl yaşamalı sorusunu hiç anlamamaktır. Nasıl yaşamalı sorusuna çok bireyci ve çok körce cevap vermek, bu soruya hiç cevap vermemek demektir.

Beni ayakta tutan en temel neden ülke duygularım, halk duygularım, hatta kadına olan duygularımdır. Bağlılıklarım çok güçlü olduğu için direnmemi, örgütlenmemi ve günlük taktiklerimi geliştiriyorum. Çünkü yaşama bağlılığım güçlüdür. Benim sevenlerim çoktur, bana bağlı olanlar çoktur, benden yaşam gücünü isteyenler çoktur. Ben de müthiş direniyor, kendimi müthiş örgütlüyor ve kolay kaybetmiyorum. Nasıl yaşamalıya sizin de böyle bir cevabınız olursa, bu güzel ülkeyi kurtarılmış bölgelere çevirir, yoldaşlıklarınızla bir bağlılığı geliştirir, örgütlülüğünüzü ve savaşın değerini yükseltirsiniz. Tüm bunlar nasıl yaşamalı? sorusuna en temel cevaptır.