Tanrıça Star’dan YJA Star’a Kadın Toplumu Savunuyor -4-

Views: 94

Emine Erciyes

Kadın Ordulaşması Kadının Cins Olarak Güç Haline Gelmesidir

Tek tek kadınlar kendilerini güç olarak ispatlayabilir, komutanlaşa da bilir. Ama cins olarak güç olmak, cins olarak öz savunma, meşru savunma gücü haline gelmek, kendi ayakların üzerine durmak daha zor bir adımdır. Kadının genel içinde kendini ispatlaması ilk adımdı, ama en zoru kendine kendini ispatlamasıdır. Güçlü kadınlar olsa da bu tüm kadınların güçlü olduğu anlamını yaratmaz çünkü. Ayrıca cins bilinci olmazsa güçlenen kadının erkeğe benzeşmesi riski vardır. Güç erkekle özdeşleşmiştir egemen zihniyet bakış açısında, bu yüzden güçlenmek erkeğe benzeşmek olur kadın içinde, cinsini güçlendirmek olmaz. Güçlenen her kadının kadın cinsini güçlendirmesi ancak cins bütünlüğü, cins sevgisi ve cinsinin kurtuluşuna inançla olur. Kadın ordulaşması aşamasına gelindiğinde yaşanan çelişki budur. Kadınlar cins olarak kendi ayakları üzerinde durabilecekler mi. Dağlarda tek başlarına kendi yollarını bulabilecekler mi, kendi kalacakları yerleri kendi emekleriyle kurabilecekler mi, düşmandan kendilerini savunabilecekler ve düşmana karşı kendi başlarına eylem yapabilecekler mi. En önemlisi kadınlar olarak birlikte yaşayabilecekler mi. Erkeğin gölgesinden çıkmak ve kendi emeğinin ışığıyla kendine güveni inşa etmenin dönemidir kadın ordulaşmasının ilk süreçleri. Kadının kendi gücünü yapabileceklerini görmesi böylece cinsine güvenmesi ve cins sevgisini örmesi sürecidir. Kaygılı, kendine güvenmeyen duruşlar olsa da, kadın gerillaların hepsi coşkuyla karşılamıştır ordulaşma kararını.  Sozdar Xalila yoldaş Cudi’de ve Bese (Suna Çiçek) yoldaş Amed’de kadın ordulaşmasının ilk eylemlerini de yaparak artık kadının, sadece kendi başına dağda yaşama, kendini örgütleme, eğitme yürütme gücü değil düşmana karşı eylem gücü olduğunu ispatlamışlardır.

Kadın ordulaşması Beritanlaşma demektir kadın gerilla için. Beritan (Gülnaz Karataş) gerillalaşmış kadın olarak, direniş sembolümüz olmuştur. Beritan yoldaş, Kürt kadınlarının, tarih boyunca haine işbirlikçiye karşı direnen, yeri geldiğinde kendini uçurumlardan atan cesur duruşunun kadın gerilla da tekrar can bulmasıdır.  Kadının savaşabileceğinin, düşmana amansız vurabileceğinin, teslimiyete inat kendini uçurumlardan atarak, kadının inanç ve özgürlük keskinliğinin ifadesi olmuştur. Artık Beritan kadın gerillalaşmasının zirveleşmesidir. Beritan yoldaş, kadın öz savunması açısından bir dönüm noktasıdır, kadının ordulaşabilecek kadar güçlendiğinin ifadesidir. Beritan’ın uçurumlarda çiçeklenen direnişi kadına da erkeğe de kadının nasıl bir savaş gücü olduğunun göstergesi olmuştur. Beritan savaşın özgürleştirdiğini, özgürlüğün güzellik yarattığını ve ancak güzelleşenin sevgiyi hak ettiğini ispatlamıştır. Artık kadın gerillalar için Beritan ölçüdür. Beritan özgürlük onurudur. Beritanca savaşmak kadın ordu gücüdür.

Beritan kadının direniş gücünü gösterirken Zilan (Zeynep Kınacı) kadın ordulaşmasının ulaştığı savaş taktik yetkinliği ifade ediyor. Zilan yoldaş, 6 Mayıs 1996’da Önderliğimize karşı gerçekleştirilen komploya karşı kadının düşmana aman vermeyen eylemi ile cevabı olmuştur. Özgürlüğü yok etmek isteyen düşmanın beyninde patlayarak düşmanı yok etmektir Zilan. Zilan yoldaşı sadece bir eylem kişiliği olarak ele almak çok yetersiz olur. O her şeyden önce özgürlüğü anlama ve kavrama düzeyidir. Özgürlüğün aydınığını, sıcaklığını, güzelliğini hissetmiştir. Özgürlüğe, özgürlük öncüsü Önder Apoya yönelen komplocu saldırılara karşı bir özgürlük duruşudur. Zilan yoldaş tanrıçanın karanlıklarda kaybolan sesinin tekrar gün yüzüne çıkmasıdır. Tanrıça en zor anda en olmazı başararak toplumunu koruyansa Zilan yoldaş, Kürt toplumu için bunu başarmıştır. Özgürlüğü ruhunda yakaladığı için toplumla bütünleşmiştir.

Zilan çizgisinde somutlaşan kadın özgürlük düzeyi karşısında, Önder Apo, Kadın Kurtuluş İdeolojisini geliştirerek Zilan yoldaş şahsında tüm kadınlara cevap vermiştir. Bunun tarihsel anlamı ise Zilan yoldaşın kişiliğiyle bağlantılıdır, Zilan yoldaş kadın kurtuluş ideolojisinin somutlaştığı kişilik çünkü.

Kadın kurtuluş ilkelerine kısaca değinirsek; birinci ilke yurtseverlik; Zilan Kürt kadının tarihsel özünde somutlaşan yurtseverliğin PKK militanlık ölçülerinde somutlaşmasıdır. Ülkesini savunan Kürt kadınının Önderliğine, halkına karşı saldıralara karşı tavrının keskinliği, eylem tarzının vurucu keskinliğidir. Soykırımın dayatıldığı Kürdistan’da yurtseverlik ancak halkının haklarını savunacak mücadeleyi yükseltmekle olur. Buda gerillalaşıp dağa çıkmaktır, eylemleşip düşmanın başında patlamaktır, komutanlaşıp halkına öncülük yapmaktır. İkinci ilke irade; Zilan özgürlüğe yürüyen kadın iradesinin neler yapabileceğinin ifadesidir. Zilan yoldaş özgür kadının özgür iradesidir. Eylemin gerekliliğini kendisi düşünmüş ve karar vermiştir. Tarihsel bir kişilik olması kendi iradesiyle dönemin gerektirdiği duruşu yaratması nedeniyledir. Üçüncüsü mücadele; Zilan kadın mücadelesinin nasıl eylemselleşebileceğinin ifadesidir. Mücadele olmadan özgür iradeyi yaratamaz ve özgür ülkeyi halkı geliştiremeyeceğinin bilinciyle yola çıkmıştır. Zilan yoldaş, eylemini  en ince ayrıntısına kadar kendi planlayıp, hazırlayıp en ufak bir hata yapmadan başarıyla gerçekleştirmiştir. Dördüncüsü  örgütlülük;  Zilan yoldaş eylemini örgütleyip başarıyla tamamlamada bu örgütlülüğü gösterdiği gibi arkasında yüzlerce kadını ve Kürdistan toplumu örgütlülüğe çekmiştir. Zilan kişiliği toplumun etrafında örgütlendiği kişilik olmuştur. Örgütlü olmayan toplum ne kadar dirense de özgürleşemez, bu gerçeği tüm Kürdistan halkına göstermiştir. Beşinci ilke ise güzellik ilkesidir. Yaşama dayatılan çirkinlikleri, karanlıkları yok ederek güzele yol açma eylemidir Zilan yoldaşın eylemi.  Zilan yoldaş, eylemiyle anlamlı bir yaşamın nasıl yaratılacağının ifadesi olmuştur. Zilan özgürlük ölçüsü olmuş bu anlamda da güzel yaşamın anlamlı yaşamın somutlaştığı kişilik olmuştur. Zilan yoldaş şahsında kadının özgürlüğü savunma mücadelesi kadın kimliğinde somutlaşmıştır.

Kürdistan özgürlük mücadelesinde her kadın militan bir renk katmıştır özgürlüğe. Yüzlerce özgürlük şehidi her biri özgürlüğün inşasında büyük emekler vermişler, özgürlüğün somutlaşmasında birer renk olmuşlardır.  Adlarını sayamayacağımız yüzlerce kahraman yaratmıştır özgürlük mücadelemiz. Onlar birer kişi olmaktan öte mücadelenin hakikatiyle, kadın yoldaşlık ruhu olarak bir bütünlüktürler. Kadın özgürlük ruhunun, kadın özgürlük tutkusunun ifadesidirler. Hepsi her an mücadelemizle yaşamakta ve kavgamız büyüdükçe daha da yaşam bulmaktalar. Bizler için en zoru Onları sözlere dökmektir. Söze sığmaz kadın gerillada yaşanan cesaret, özgürlük, yoldaşlık, ülke, halk sevgisi. Şunu diyebilirim, gerilla savaşıyla cesaret, irade, kahramanlık gibi kavramlar yeniden anlama kavuştu. Anlamları büyüdü ve derinleşti. Özgürlük kadında somutlaştı, ışığı yaşamın her yanına renk kazandırdı. Özgürük tutkusu, umudu büyüdü, Kürdistan’dan tüm Ortadoğu’ya ve dünyaya yayıldı.