2008-2010 Tarihleri Arasındaki Görüşme Notlarından Kadınla İlgili Bölümlerden Alınmıştır – III

,

Visits: 54

ÖNDER APO

2 Ocak 2009

Aslında kadına ilişkin kapsamlı ve uzun değerlendirme yapmak istiyordum. Ama zamanımız kalmadı. Daha sonra değerlendiririm. Daha önce kadın akademisinin kurulması gerektiğini söylemiştim. Burada kendi öz savunma güçlerini geliştirsinler. Bu öz savunma gücüyle kendilerini fiziksel, zihinsel ve ruhsal bütünlüklerini koruyup geliştirsinler.

Kampanya, bunlar pratik şeyler. Kadın üzerinde örülen ağların yanında çok hafif kalır. Kadınlar bu ağları aşmak için ideolojik ve teorik düzeylerini güçlendirsinler. Bunun için bir araya gelerek gruplar ve birlikler kurmalılar. Geçmişte bunlara tarikat deniliyordu. Bende buna birlik diyorum. Diyarbakır’da ve başka yerlerde bitki isimleri kadar sayısı dernek kurabilirler. Doğa ve çevre ile de ilgili dernek kurabilirler. Örgütlülüklerini bunlar üzerinden geliştirip derinleştirebilirler. Her insanın bir grubu, bir örgütü olmalı. Bence örgütsüz insan bir hiçtir. Benim bu yılki sloganım Düşünmeye cesaret edin, daha doğrusu Demokratik ve özgür düşünmeye cesaret edin! Bunları gençler içinde söylüyorum. Gençlerde örgütlülüklerini geliştirip birlikler kurabilirler.